Dix Jewellery Tools & Equipment

Ultrasonic Machines Value Range

Ultrasonic 1.8Ltr UC18L Ultrasonic 1.8Ltr
€170.00 ex VAT
Ultrasonic 2.8Ltr UC28L Ultrasonic 2.8Ltr
€270.00 ex VAT
Ultrasonic 3.8Ltr UC38L Ultrasonic 3.8Ltr
€375.00 ex VAT
Ultrasonic 9ltr UC9L Ultrasonic 9ltr
€475.00 ex VAT